Schuberths hjemmeside Tanker Hav styr på dine muligheder for erstatning efter et trafikuheld

Hav styr på dine muligheder for erstatning efter et trafikuheld

Hvert år sker der tusindvis af trafikulykker i Danmark. For omtrent en femtedel af tilfældenes vedkommende er der sket så stor personskade, ja måske endda død, at der skal køres en erstatningssag efterfølgende. I de fleste tilfælde er der selvfølgelig tale om, at den skadelidte har pådraget sig skader, der muligvis er varige, men hvorom alting er, vil der jo være tale om, at der skal søges erstatning for svie og smerte.

Det giver sig selv, at det kan være aldeles uoverskueligt at skulle føre en erstatningssag umiddelbart i kølvandet på en voldsom ulykke. Det er dog i alle skadelidtes interesse at få tilkendt den erstatning, de er berettiget til at få. Måske skal du kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste eller nedsat erhvervsevne eller simpelthen kompenseres i form af erstatning for svie og smerte i forbindelse med trafikulykken.

Langt de fleste vil hurtigt komme til den erkendelse, at de behøver hjælp fra en kyndig fagperson, der har en professionel tilgang til erstatningssager. LRP er Horsens’ største advokatkontor, og er specialister udi erstatningssager, og står klar til at bistå dig, når du ønsker erstatning for svie og smerte i forbindelse med en trafikulykke.

Processen hvorved du får tilkendt erstatning – eller dit krav bliver afvist – er ikke ligefrem logisk for de fleste almindelige mennesker. I en jungle af ansvars-, ulykkes-, fører- og alle mulige andre forsikringer, er det alfa og omega at have en professionel erstatningsadvokat, der kan bevare det store forkromede overblik, ved sin side.

Når der skal søges erstatning i kølvandet på en trafikulykke, er det selvsagt ikke ligegyldigt, hvad der ønskes erstattet. Om der er tale om erstatning for medicin, tabt arbejdsfortjeneste eller erstatning for svie og smerte spiller naturligt nok en væsentlig rolle.

Er der tale om erstatning for svie og smert, vil det – såfremt du altså får tilkendt erstatningen – betyde, at du bliver godtgjort med 215 kroner om dagen, for hver dag du har måttet sygemelde dig og modtage behandling.

Er din sygemelding skyld i, at der er løn, som du normalt ville have tjent, men nu er gået glip af, vil du ligeledes være berettiget til at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Erstatning modsvarer selvfølgelig det beløb, som du er gået glip af i form af tabt løn.

I de tilfælde, hvor du simpelthen ikke har samme erhvervsevne som inden din ulykke, vil du også skulle søge erstatning for den forskel der så måtte være i din indtægt fra før ulykken og til efter, hvor du måske genoptager dit arbejde på nedsat tid.

LRP-advokaterne er altså en god og professionel ven i nøden, hvis du står i den ulykkelige situation, at du har været involveret i et trafikuheld, og du nu ønsker at søge erstatning for svie og smerte eller andet.

Related Post