Schuberths hjemmeside Tanker 3 gode råd til, hvad du skal gøre, når du har været involveret i en bilulykke

3 gode råd til, hvad du skal gøre, når du har været involveret i en bilulykke

Har du været involveret i en bilulykke, hvor du som følge heraf, har fået varige mén, så har du mulighed for at søge om erstatning for dine tab.

Hos https://stormadvokatfirma.dk/ kan du få hjælp fra en professionel advokat til at få et overblik over dine rettigheder og få hjælp til at søge erstatning.

Det kan være svært, som skadelidt at forstå de juridiske aspekter ved en erstatningssag, hvorfor det derfor er en god ide at få hjælp fra en advokat.

 

Hvilke erstatningsposter kan du få godtgørelse for?

Du har mulighed for at få erstatning efter et færdselsuheld, som du har fået i forbindelse med en bilulykke ved at søge om godtgørelse for dine tab hos modpartens ansvarsforsikringsselskab.

Nogle af de erstatningsposter, du kan kræve fra modparten af ulykkens ansvarsforsikringsselskab er bl.a. godtgørelse for varigt mén, godtgørelse for svie og smerte, helbredelsesudgifter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, samt erstatning for tab af erhvervsevne.

Det er vigtigt, at du sørger for at have dokumentation for ulykken og dine skader, samt at du får underrettet forsikringsselskaberne. På den måde har du de bedste forudsætninger for at køre en erstatningssag. Vi har samlet 3 gode råd, du skal huske, når du har været involveret i en trafikulykke:

 

1. Søg læge hurtigst muligt

Det er vigtigt, at du bliver tilset af en læge hurtigst muligt efter ulykken har fundet sted. Til lægen skal du fortælle om hændelsen, samt om hvilke bivirkninger, du har fået som følge af ulykken.

Dette kan være afgørende for din ret til erstatning, fordi det dokumenterer, hvordan forløbet er sket, samt hvilke skader, du har fået som følge af ulykken.

Har du ikke været ved læge, kan du have svært ved at bevise, at de skader du har fået, er forårsaget af den ulykke, du har været involveret i, og det kan have afgørende betydning for din sag.

 

2. Få oplysninger på modpartens ansvarsforsikring

Det er vigtigt, at du får oplysningerne på modpartens ansvarsforsikring, idet det er dette selskab, der skal udbetale erstatning til dig for de skader, som ulykken har forårsaget.

Er der ikke en modpart involveret i ulykken, så skal du i stedet melde skaden til DFIM (Dansk Forsikring for Motorkøretøjsforsikring), som har en pulje, hvor alle forsikringsselskaber indbetaler til. Denne pulje dækker i de tilfælde, hvor modparten enten er ukendt eller ikke har en lovpligtig forsikring.

 

3. Anmeld skaden til dit og modpartens forsikringsselskab

Du skal anmelde ulykken til dit eget og modpartens forsikringsselskab hurtigst muligt. På den måde sikrer du, at sagen ikke bliver forældet inden erstatningssagen går i gang.

Forældelsesfristen er på tre år fra skadestidspunktet.

Related Post