Schuberths hjemmeside Tanker Så meget fyrværkeri må du transportere til nytår

Så meget fyrværkeri må du transportere til nytår

Festfyrværkeri er noget, vi alle er tiltrukket af, det er et godt show, som mange af os nyder, men det kan også være farligt og vi bør tage alle mulige forholdsregler, når vi køber og skal transportere det.

Når fyrværkeriforretninger åbner deres døre for at sælge en masse fyrværkeri  bør vi informere os, før vi går på indkøb og fylder vores bil. Vi bør kende reglerne for sikker transport af fyrværkeri.

Når man transporterer fyrværkeri fra et sted til et andet i sin bil, skal man være meget forsigtig og planlægge den måde, man transporterer det på.

Den private forbruger må transportere fyrværkeri, men kun til eget forbrug, og det er tilrådeligt ikke at transportere mere end den mængde, som man skal bruge til lejligheden, og som man lovligt må have i hjemmet, dvs. 5 kg NEM (Netto Eksplosivstof Mængde, som angiver mængden af krudt i produktet).

Fyrværkeri skal transporteres i en brandsikker emballage, f.eks. en plastbeholder.  Man skal sørge for, at fyrværkeri opbevares uden for direkte sollys, og ikke opbevar det i en varm bil, når man ikke kører. Man skal gerne transportere fyrværkeriet i bagagerummet i bilen.

Man skal aldrig efterlade fyrværkeriprodukter et usikkert sted eller uden opsyn, især ikke når der er børn i nærheden. Hvis man har brug for at standse undervejs, skal man aflåse bagagerummet forsvarligt.

På den anden side bør detailhandlere, der sælger fyrværkeri, være opmærksomme på, at transport af fyrværkeri følger reglerne om transport af farligt gods, og det er noget, som man kan glemme undervejs. Så hvis man blot skal transportere mere fyrværkeri fra et lager til en butik, skal man huske at overholde reglerne for transport af farligt gods for at undgå farlige situationer eller ulykker.

For at kunne transportere og opbevare fyrværkeri, der er klassificeret som farligt gods, er det nødvendigt at overholde en meget krævende lovgivning.

Tilladelser til at opbevare og sælge fyrværkeri udstedes af de kommunale myndigheder. Når man køber fyrværkeri, skal man informere sig og vide, om det er godkendt.

Lovligt fyrværkeri er altid forsynet med CE-mærkning. Mærkningen angiver, at fabrikanten har sikret, at fyrværkeriet opfylder alle væsentlige sikkerhedskrav.

Virksomheden skal således tilpasse emballagen til det produkt, der skal transporteres, ved hjælp af et kombineret system af ydre emballage, fortrinsvis af karton, da det er mere økonomisk og genanvendeligt end andre materialer, og primær emballage, der indeholder produktet.

Det skal være oplyst på ydersiden, den type gods, der transporteres, og risikoniveauet skal også angives. Hvis disse krav ikke overholdes nøje, eller hvis der er begået en fejl i mærkningen af klassifikationen på emballagens yderside, kan varerne blive afvist under logistikken, og det kan desværre betyde store økonomiske tab for den handlende.

Det er derfor vigtigt at have en godkendt, fleksibel og effektiv emballageleverandør til transport at fyrværkeri. Det er en kritisk faktor for producenter af denne type produkter, at sikre forsendelse og opbevaring af varer, der er klassificeret som farlige. Det er den eneste måde at undgå de omkostninger, der er forbundet med tilbageholdelse af varer, som ikke opfylder de relevante sikkerhedskrav, eller endog økonomiske sanktioner.

Inden man begiver sig ud i at købe og transportere fyrværkeri bør man være opmærksom på de foranstaltninger der skal overholdes. Her er desuden et par ekstra tips, der også er nødvendigt, at holde øje med:

Køb kun CE-mærket fyrværkeri.

Transporter kun fyrværkeri til eget brug

Opbevar højst fem kilo NEM i hjemmet – kun til personligt brug.

Opbevar fyrværkeri tørt og væk fra elektriske apparater og varmekilder. Opbevar fyrværkeri uden for børns rækkevidde.

Du må ikke pakke fyrværkeri ud eller fjerne beskyttelseshætten fra lunten.

God tur!

Related Post